CZŁONKOWIE

O sile naszego Stowarzyszenia od samego początku stanowią niezywkli ludzie, dzięki którym możemy z roku na rok w sposób pełniejszy i na wielu płaszczyznach szerzyć wiedzę na temat świata antycznego.